ZONDER VERLEDEN GEEN HEDEN

Wie goed om zich heen kijkt, ziet overal tastbare getuigen van cultuur en geschiedenis. Alles wat vorige generaties gebouwd, gemaakt of bedacht hebben verteld zijn eigen verhaal. Onder de noemer “cultureel erfgoed” vallen ontelbare objecten groot, klein, opvallend en verborgen.

Het schattingsregister van Twente van 1475 benoemd “Bi den Brooke” Bornerbroek. Sindsdien is veel bewaard gebleven zoals foto’s, bidprentjes, oude notulen van vergaderingen van verenigingen, bedrijven enz.. Het is overal verspreid en vaak in bezit van particulieren.

Tijdens de kerstmarkt in 2014 is het idee ontstaan voor het oprichten van een historische kring. Veel Bornerbroekers waren erg enthousiast over het idee. Een groep mensen heeft zich verenigd en dankzij een startsubsidie van de Gemeente Almelo de historische kring Bornerbroek op te richten. De groep stelt zich ten doel historisch materiaal te verzamelen, op te slaan, te rubriceren en toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Contactpersonen zijn: 

Anny Slot:        38 41 719
Miny Wigger:    38 41 301 

Volg ons ook op facebook !