Het Kulturhus is een inspirerende ontmoetingsplaats voor diverse sociale, maatschappelijke, culturele en sportieve organisaties. Voor veel verenigingen vormen de diverse multifunctionele locaties een vertrouwd onderkomen voor hun activiteiten, trainingen, repetities, voorstellingen en uitvoeringen.